BİRGİ

Birgi, Ödemiş Ovası’nın yanı başında yükselen Bozdağ’ın güney yamaçlarında tutunmuş yemyeşil dokusuyla saklı kalmış tarihi ve kültürel bir hazine. Artık Ödemiş’e bağlanarak mahalle olan Birgi, asırlık çınar ve ceviz ağaçlarının yemyeşil yaprakları arasından yükselen taş duvarlı, kırmızı kiremitli, ahşap pencereli evleriyle fotoğrafçılar ve gezginler için keşfedilesi bir yerdir. Sarıyar Deresi’nin iki yamacına kurulu, tarihi ve kültürel birikimiyle önemli bir yere sahip.


Birgi, adını ilk çağlardan beri duyurmayı başarabilmiş yerlerden...Sırasıyla Frig Uygarlığı (MÖ 750-680), Lydia Uygarlığı (MÖ 680-546), Pers Krallığı, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorluğu hakimiyeti altında bulunmuştur. Kent Anadolu Beylikler döneminde, 13. ve 14. yüzyılda Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmıştır. 1426 yılında ise kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Birgi, kendine has geleneksel mimari dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş ender yerleşim yerlerinden biridir. Konakları, camileri, türbeleri, medreseleri, hamamları, çeşmeleri ve daha birçok eseriyle, beylikler döneminden başlayıp günümüze ulaşmış çok sayıda tescilli yapıya sahiptir. Beldede geleneksel mimari dokuyu en iyi biçimde yansıtan iki mimari yapı; ahşap süsleme ağırlıklı mihrabı ve minberiyle döneminin en başarılı örneklerden biri olan Ulu Cami ile ahşap işçiliği ile dikkat çeken Çakırağa Konağı’dır.

2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi.

 

Birgi de Gezilebilecek Tarihi Yerler:

 

            

Çakırağa Konağı

            

 Aydınoğlu Mehmet Bey Camii

               

Eski Birgi Evleri                                                                                                      Aydınoğlu Hamamı                           

           

Küp Uçuranlar Kulesi                                                                                           İmam-ı Birgivi Türbesi

 

            

Sandıkoğlu Konağı                                                                                               Birgi Kalesi ve Surları

 

             

   Birgivi Mehmet Efendi Medresesi                                                                       Demirli Mağaza

 

           

Karaoğlu Camii                                                                                                         Gazi Umur Bey Anıtı

 

 Koca Çeşme (Bıçakçı Çeşmesi)